Youths

Program YOUTHS przeznaczony jest dla Uczniów szkół ponadpodstwowej.

  • Kurs w ciągu roku szkolnego obejmuje 35 spotkań regularnych oraz nieodpłatne konsultacje piątkowe
  • Zajęcia regularne odbywają się razy w tygodniu.
  • Zajęcia trwają 90 minut.
  • Grupy liczą maksymalnie 10 osób.

Program nauczania YOUTHS skupia się na "szlifowaniu" wiedzy zdobytej podczas lat ubiegłych, spędzonych w naszej Szkole. Jest to czas przygotowywania się do międzynarodowych testów kompetencji językowej, w tym najpopularniejszy, powszechnie rozpoznawalny certyfikat FCE.

Na wyróżnienie zasługuje również przygotowanie do egzaminu maturalnego, które chcielibyśmy rozpocząć już w 1 klasie szkoły ponadpodstawowej. Tak długi okres nauki gwarantuje nadrobienie wszelkich zaległości oraz przyswojenie nowej wiedzy potrzebnej do zdania matury podstawowej lub rozszerzonej na wysokim poziomie.

Oprócz lekcji regularnych Uczniowie mają do dyspozycji możliwość konsultacji w każdy wyznaczony piątek. Zajęcia piątkowe poświęcone są na indywidualną pracę z Uczniem. Podczas tych spotkań wyjaśniamy problematyczne kwestie pojawiające się na lekcjach w Szkole państwowej lub też pomagamy w nadrobieniu zaległości w przypadku nieobecności w naszej Szkole.

 

 

Celem kursów egzaminacyjnych jest:

  • zapoznanie ze strukturą danego egzaminu, jego wymogami, typami pytań oraz technikami egzaminacyjnymi;

  • zebranie, uzupełnienie, poszerzenie wiedzy z zakresu gramatyki;

  • rozszerzenie zakresu słownictwa;

  • rozwinięcie umiejętności komunikowania  się w różnorodnych sytuacjach życia codziennego;

  • wyćwiczenie umiejętności wychwytywania głównych i mniej ważnych punktów wypowiedzi ustnych i pisemnych, jak również informacji szczegółowych;

  • wyćwiczenie technik wypowiedzi w formie pisemnej.

contact
anika
ANIKA ŚLĘZAK
Tel. 661 248 548
ewelina
EWELINA BOGUSZ
Tel. 607 278 567
PATRONAT MEDIALNY
Twój Głos
pase Cambridge pearson Oxford